Zašto je važno pohađati hrvatsku nastavu?

Hrvatska nastava u inozemstvu – nastava hrvatskog jezika i kulture namijenjena je djeci hrvatskih državljana koji privremeno ili stalno žive u drugim zemljama, odnosno djeci u inozemstvu kojima je hrvatski jezik obiteljski jezik. Nastavom hrvatskoga jezika i kulture prenosi se i njeguje hrvatsko kulturno i povijesno naslijeđe djeci hrvatskog podrijetla koja žive u bilingvalnoj ili multilingvalnoj sredini, što obuhvaća djecu hrvatskih državljana koji žive u zemljama Europske unije, djecu pripadnike hrvatske nacionalne manjine u susjednim zemljama i djecu iseljenika u prekomorskim zemljama.

Hrvatska nastava, osim jezikoslovlja, sadrži i stjecanje znanja o Hrvatskoj i njezinoj kulturi u širem smislu (hrvatskoj povijesnoj, kulturnoj i prirodnoj baštini, uključujući upoznavanje sa svakodnevnim životom i vrijednostima stanovnika Republike Hrvatske, ekonomske, političke te ostale sadržaje hrvatskog društva). Razvojem jezičnih kompetencija te usvajanjem hrvatske kulturne, povijesne i prirodne baštine hrvatska nastava pridonosi razvijanju osjećaja pripadnosti hrvatskoj kulturi i hrvatskoj domovini.

Na kraju svake školske godine učenik će dobiti učeničku knjižicu sa zaključnom ocjenom iz predmeta „hrvatski jezik i kultura“. Unutar sustava ocjenjivanja materinskog jezika moguće su 3 ocjene: mit gutem Erfolg teilgenommen (odličan), mit Erfolg teilgenommen (uspješan) i teilgenommen (nije zadovoljio).
Na polugodištu, ali i na kraju školske godine učenik dobiva potvrdu („Bescheinigung“) koja služi kao obavijest nastavniku u njemačkoj školi. Prema toj potvrdi nastavnik će znati što treba upisati u učenikovu njemačku svjedodžbu („Zeugnis“). Najvažnije je da se upisuje opisna ocjena,a ne njen brojčani ekvivalent.
Od početka školske godine 2015./2016. svi su polaznici hrvatske nastave uvedeni u sustav „LUSD“ (Lehrer- und Schülerdatenbank).

Leave a Reply