Početak nastave u šk. god. 2017./2018. u FFM – Oberradu, FFM – Niederurselu, Griesheimu, Rüsselsheimu i Rodgau (mlađa skupina)

Nastava u FFM – Oberradu, FFM – Niederurselu, Griesheimu, Rüsselsheimu i Rodgau (mlađa skupina) počinje prema rasporedu od 01.10. Nova učiteljica je Sanja Banović.

Leave a Reply