Kultura

LIKOVNA UMJETNOST

 • pregledi umjetnosti
 • Enciklopedija hrvatske umjetnosti, Leksikografski zavod, Zagreb, 1996.
 • Dobronić, L.: Graditelji i izgradnja Zagreba u doba historijskih stilova, Zagreb, DPUH, 1983.
 • Gagro, B., Gattin, N., Ivan Meštrović, Zagreb,1983.
 • Gamulin, G., Hrvatsko slikarstvo 20. stoljeća  (sv. 1 i 2), Zagreb, 1987./88.
 • Gamulin,G., Hrvatska skulptura 19. i 20. stoljeća. Zagreb, 1999.
 • Ivančević, R., Stilovi – razdoblja – život II, Umjetnost XX. stoljeća, Profil, Zagreb, 1998.
 • Ivančević, R., Stilovi-razdoblja-život I, Od paleolita do predromanike, Profil, Zagreb, 1998.
 • Ivančević, R., Stilovi-razdoblja-život II, Od romanike do secesije, Profil, Zagreb, 1998.
 • Ivančević, R., Umjetničko blago Hrvatske, ITP Motovun, Zagreb, 1990.
 • Jurković, M., Između Knina i Nina, Zagreb, 1997.
 • Karaman, Lj., Pregled umjetnosti u Dalmaciji, Zagreb, 1952.
 • Marasović, T., Dioklecijanova palača, Zagreb, 1982.
 • Mirenić- Bačić, J. – Ratković, K., Umjetnost 20. stoljeća, Zagreb, Školska knjiga, 2000.
 • Pejaković, M. – Gattin, N., Starohrvatska sakralna arhitektura, Zagreb, 1982.
 • Premerl, T., Hrvatska moderna arhitektura, Zagreb,1990.
 • Prijatelj, K., Umjetnost XVII. i XVIII. stoljeća u Dalmaciji
 • Szabo, Gj., Kroz Hrvatsko zagorje, Zagreb, 1939.
 • didaktičko-metodička literatura
 • Belamarić, D., Dijete i oblik, Školska knjiga, Zagreb, 1986.
 • Grgurić, N. – Jakubin, M., Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje, Educa, Zagreb, 1996.
 • Jakubin, M., Lirska poezija kao poticaj za likovno izražavanje i stvaranje, u knjizi: Diklić, Z., Rosandić, D., Šabić, G. i dr., Dozivi i odzivi lirske pjesme, Zagreb, PKZ i Zavod za unapređivanje odgoja i obrazovanja Hrvatske, Zagreb, 1990.
 • Jakubin, M., Osnove likovnog jezika i likovne tehnike, Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1990.
 • Paro, F., Glagoljska početnica, Rijeka, 1995.
 • Tanay, E. R., Likovna kultura u nižim razredima osnovne škole, priručnik za nastavnika, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
 • Tanay, E. R.: Valovi boja 1-4, priručnik, 2002.
 • Tanay, E. R.: Valovi boja 5-8, priručnik, 2003.
 • časopisi
 • Život umjetnosti
 • Kontura
 • nastavni filmovi
 • serija element filmova Perspektive, autor R. Ivančević, Zagreb, Filmoteka 16
 • serija element filmova Kulturna baština Hrvata, autor R. Ivančević, Zagreb, Filmoteka 16
 • serija element filmova Stilovi i razdoblja, autor R. Ivančević, Zagreb, Filmoteka 16
 • Broj iz svjetlosti, autori M. Pejaković-Gamulin, Zagreb, Filmoteka 16

 

Preuzeto iz Kurikula hrvatske nastave u inozemstvu.